Samtaleterapi,Healing,Coaching. 

 

Jeg benytter ofte en kombinasjon av samtaleterapi, Energiarbeid/Healing og veiledning, Coaching for å hjelpe klienten til en mer mer oppfyllt, meningsfyllt balansert tilværelse.

Det å kunne sette ord på vanskeligheter og følelser ser jeg som alfa omega for å kunne eie det, og kunne gi slipp.

 

Vi har ofte med ting i bagasjen som er vanskelig å prate om, omgåes med, forholde oss til og vi gjentar en undertrykkelses prosess ved å unngå temaet/ Problemet.

Vi dytter det ned i trykkkokeren, og løper rundt og rundt i hamsterhjulet av en komfortsone til vi blir syke eller ulykkelige av det

Måten jeg jobber på føles ofte trygt for klienten, da det er i en trygg ramme, og att klienten ikke trenger å gå inn i eller beskrive tematikken og dermed gjenskape og åpne gamle traumer, men å dele i mer generelle vendinger, dele uten å gå inn i. Sette ord på, men ikke mer enn komfortabelt.

 

Ofte vil det å sette ord på, og eie problemet/ Temaet hjelpe mest i forhold til det kognitive, det er ofte vanskeligere å komme til det som rører jeg i underbevisstheten, og som kan komme til syne i ulike helseplager senere i livet.

 

Jeg forsøker å jobbe fra flere vinkler med både samtale, Coaching, Healing mm for å hjelpe mine klienter på best mulig måte, (Jobbe fra flere vinkler)

 

Jeg har ikke formell utdannelse innen psykologi/psykriatri.

Jeg baserer meg på egen erfaring/livserfaring, Det jeg har lært/ Plukket opp i mine alternative utdannelser, hvor deler av pensummet har vært moderne psykologi, sammenhenger mellom kropp,sjel, sinn mm.

samt erfaring fra mangeklientsamtaler og fra 4 år for Kirkens Sos krisetelefon

Er under utdanning innenfor feltet kognitiv adferdsterapi og NLP Coaching