Sliter du med allergiske reaksjoner/Plager?

Allergiharmonisering

 

Sliter du med allergiske reaksjoner og plager?

Våren kan være en vanskelig tid hvis immunforsvaret vårt går i høyberedskap etter ofte ikke helt reelle trusler som pollen og lignende.

I Rainbow Reiki har vi en spennewnde metode for harmonisering av allergiske reaksjoner.

Den går i hovedsak ut på å vise/lære immunforsvaret att truslene ikke er reele, og att fx Pollen fra bjørk eller planter ikke er en reel trussel mot vårt helbred.

Denne metoden fungerer i liten grad hvis trusselen er reell mot systemet vårt som fx ved giftige ingredienser, Gluten eller lignende, Men benyttes også ved matintoleranser.

Man trenger da å ta med seg matvarene man er allergisk mot.

Ved nøtte allergi eller andre allergier som kan gi alvorlige reaksjoner bør man ikke forsøke å gjenintrodusere substansen uten ved samråd med lege under trygge rammer.

Ofte kan det være kryssallergier, som kan forårsakes av att immunforsvaret reagerer på en ikke identifisert trussel, og derfor reagerer på flere av substansene i systemet/ Misoppfatter hva som forårsaker trusselen.

Derfor lønner det seg å jobbe med flere substanser samtidig.

(Mulig årsak kan for eksempel være miljøgifter/Tungmetaller)