Fjernhealing/ Distant Healing.

I disse tider hvor man rådes til å være hjemme og holde avstand, og i noen tilfeller ikke har noe annet valg ,kan fjernhealing være en god løsning fremfor å fysisk møte opp.

Det gir og mindre risiko for smitte begge veier.

 

Jeg har bygget meg opp en stor verktøykasse gjennom ca 8 år med alternative utdannelser og erfaring gjennom klienbehandlinger i samme periode.

Energetisk sett har det meste av det jeg gjør samme effekt på avstand.

Stort sett alt jeg gjør, fungerer ved hjelp av forskjellige typer lysvesener( Lysvesener er ett samlebegrep på forskjellige spirituelle vesener som Engler, Guider, Kraftdyr, Guder/Gudinner, vektere og lignende)

 

Disse vesenene er ikke begrenset av tid og rom, og i så måte er den energetiske effekten av behandlingen den samme.

Men det gir jo selvfølgelig en litt annen opplevelse å være i samme rom og kunne se hverandre i øynene.

 

En annen stor fordel med dette er att det ikke er samme begrensninger i forhold til avstand og dertil reisevei.

 

Jeg bruker å ha telefonkontakt under fjernhealing når det lar seg gjøre.

 

(Gjelder også eventuell Husrens)